KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Groupama Sigorta A.Ş. ve Groupama Emeklilik A.Ş. (“Groupama”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“KVKK” veya “Kanun”) bahsolunan Veri Sorumlusu sıfatıyla, kendisi ile paylaşılan bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün gereği olarak şirket veri işleme politikalarımız ulusal ve uluslararası teknik standartlara uygun olarak güncellenmektedir. Aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme notunu dikkatinize sunarız.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler; sigorta poliçeleri ve bireysel emeklilik sözleşmeleri kapsamında sözleşme gereğinin ifa edilebilmesi, sigorta teklifleri hazırlanması, sigortacılık ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi amacıyla Groupama tarafından KVKK çerçevesinde işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verilerin işlenmesi amacına uygun olarak kişisel veriler Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun başta olmak üzere mevzuat hükümlerinin izin verdiği sınırlamalarla denetleyici ve düzenleyici makamlar ve ilgili kamu kuruluşları ile kişi veya kuruluşlara, sigorta ve bireysel emeklilik aracılarına, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına ve verilerin anonim hale getirilmesi suretiyle sigortacılık hizmetlerimiz için istatistiksel analizler yapılmak üzere Groupama Grubu ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verilerin işlenmesi amacına uygun olarak kişisel veriler, Groupama Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, acenteler, Çağrı Merkezi, Internet Şubesi, yurt içi/yurt dışında yerleşik iş ortağımız olan kuruluşlar ve dijital kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

4. KVKK Kapsamında Haklarınız Nelerdir?

Kanun uyarınca kişisel verilerinizin;


haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerin silinmesi/yok edilmesi talepleri hizmetlerimizin sunumuna ilişkin işlemlerde ilgili dokümanların saklanması konusunda varsa yasal zorunluluklarımız kapsamında belirlenen sürelerin sonunda işleme alınabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Tutulması

Kanun uyarınca Groupama kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutmakla yükümlüdür. Bu çerçevede verilerinizin herhangi bir sebeple değişikliğe uğraması durumunda Groupama ile iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

6. Bilgi Alma Hakkınız

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, 0850 250 50 50 numaralı hattan çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.